03
lip 17

Pożegnanie dh hm Zbiegniewa Zborek

W minioną sobotę pożegnaliśmy zmarłego druha Zbigniewa Zborek harmistrza. Organizatora szczepu w SP 2, współorganizatora hufca w Cz-Dz w 1975. Członka RH w 1975, członka KH w 1975. Członka Komitetu Honorowego Odbudowy Mogiły Pomordowanych i Poległych w II Wojnie Światowej.

W związku ze śmiercią hm. Zbigniewa Zborek komendant hufca ogłasza żałobę na terenie Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich na okres 7 dni. Żałoba obowiązuje od dnia 3 lipca do 9 lipca włącznie.

 Polecam w tym okresie:

1.Okryć kirem sztandary harcerskie i założyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

2.Odwołać wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym.

3.Odczytać rozkaz na zbiórkach gromad i drużyn hufca.

 

Autor: phm. Barbara Podolak
Źródło: bp