Zespół programowy

pwd. Magdalena Stawowczyk

Szef

e-mail:
tel: 0


pwd. Karolina Filipczyk

Osoba odpowiedzialna za pion zuchowyKlaudia Strządała

Osoba odpowiedzialna za pion harcerskiPiotr Boroń

Osoba odpowiedzialna za pion starszoharcerski

tel: 784186066


pwd. Klaudia Kubik

Osoba odpowiedzialna za pion wędrowniczy

e-mail:
tel: 697567403