1 ŚRODOWISKOWA DRUŻYNA HARCERZY STARSZYCH IM. WYDZIELONEJ DYWERSYJNEJ ORGANIZACJI AK WACHLARZ

Drużynowa: Agnieszka Pasierbek

2 DRUŻYNA HARCERSKA KASJOPEJA

Drużynowy: Łukasz Brudek

3 ŚRODOWISKOWA DRUŻYNA HARCERSKA IM. ZAWISZY CZARNEGO

Drużynowy: ćw. Jakub Borkowski

4 HARCERSKA DRUŻYNA WODNA IM. JANA Z KOLNA

Drużynowy: pwd. Dominik Lekki

7 DRUŻYNA STARSZOHARCERSKA OGIEŃ IM. WŁADYSŁAWA GRYZEŁKI

Drużynowy: ćw. Łukasz Krywult

13 DRUŻYNA WĘDROWNICZA

Drużynowy: Piotr Boroń

14 DRUŻYNA HARCERSKA MATNIA

Drużynowa: pwd. Marzena Pawlus

15 DRUŻYNA HARCERSKA MANDRAGORA

Drużynowy: pwd. Maciej Bajkowski

16 DRUŻYNA HARCERSKA PÓŁNOC

Drużynowy: phm. Mikołaj Piórko

17 DRUŻYNA HARCERSKA AGAT

Drużynowy: Mateusz Malina

21 PSZCZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA

Drużynowa: Maria Szklanny

23 PSZCZYŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Drużynowa: sam. Olga Sokołowska

25 DRUŻYNA HARCERSKA FENIX

Drużynowa: sam. Aleksandra Łazarz

27 PSZCZYŃSKA DRUŻYNA HARCERZY STARSZYCH TROP

Drużynowa: sam. Kinga Witala

77 DRUŻYNA HARCERSKA POTOK

Drużynowa: Izabela Mełeszko