Przewodniczący

pwd. Sebastian Markiewicz – sebastian.markiewicz@zhp.net.pl

Zastępca Przewodniczącego

pwd. Dominik Lekki – dominik.lekki@zhp.net.pl

Sekretarz

phm. Michał Furtok

Członek

phm. Dawid Janik

Członek

pwd. Kacper Szromczyk