Przewodnicząca

hm. Marzena Malina – marzena.malina@zhp.net.pl

Członkowie

hm. Marian Hankus

hm. Tadeusz Jasionek

phm. Monika Kalita

phm. Wojciech Kaczmarczyk

phm. Mirosław Margiecok