ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Szef: phm. Mikołaj Piórko – mikolaj.piorko@zhp.net.pl

pwd. Aleksandra Bartoszek

sam. Anna Kołodziejczyk

sam. Julia Rataj

sam. Olga Sokołowska

sam. Kinga Witala

ćw. Piotr Boroń

ćw. Mateusz Malina

ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

Szefowa: phm. Monika Kalita – monika.kalita@zhp.net.pl

hm. Marzena Malina

phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła

phm. Barbara Podolak

ZESPÓŁ PROMOCJI I INFORMACJI

Szefowa: phm. Anna Mazur – mazur.anna@zhp.net.pl

pwd. Jakub Kuś

GOSPODARZ HUFCA

dh Justyna Tworek

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Szef: pwd. Szymon Puzoń – szymon.puzon@zhp.net.pl

dh Justyna Tworek

sam. Aleksandra Łazarz

sam. Kinga Prorok

HO Natalia Średnicka

dh Kamila Wawryniuk

dh Łukasz Krywult

dh Dawid Gawor

KOMISJA HISTORYCZNA

Szef: hm. Marian Hankus – marian.hankus@zhp.net.pl

hm. Jan Malina

pwd. Jacek Cwetler

pwd. Szymon Puzoń

KAPITUŁA HARCERSKIEJ ODZNAKI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

Przewodniczący: phm. Mikołaj Piórko – mikolaj.piorko@zhp.net.pl

pwd. Dominik Lekki

dh Justyna Spek

dh Oskar Kochan

dh Karol Boroń