Komendant

phm. Marlena Kocur Radziszewska – marlena.kocur@zhp.net.pl

Skarbnik

phm. Klaudia Kubik – klaudia.kubik@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Organizacyjnych

phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła – a.zimna@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. Programowych i Pracy z Kadrą

phm. Mikołaj Piórko – mikolaj.piorko@zhp.net.pl

Członek Komendy i Kwatermistrz Hufca

pwd. Szymon Puzoń – szymon.puzon@zhp.net.pl