Przewodnicząca

sam. Julia Rataj – julia.rataj@zhp.net.pl

Zastępca przewodniczącej

pwd. Aleksandra Bartoszek

Sekretarz

pwd. Agnieszka Majewska

Członkowie

sam. Anna Kołodziejczyk

ćw. Łukasz Krywult