Od czerwca 2020 roku funkcjonuje nowa wersja ewidencji danych harcerskich pod nazwą TIPI. Przed rozpoczęciem pracy w TIPI, konieczne jest podpisanie stosownych oświadczeń i zobowiązań. Linki do dokumentów znajdują się poniżej.

Aby zalogować się do nowego systemu, należy posiadać konto w ZHP.NET.PL. To jest warunek konieczny. Konto można założyć poprzez kontakt z Administratorem Hufcowym, pisząc wiadomość e-mailową na adres: ewidencja@czechowice-dziedzice.zhp.pl w temacie prosimy napisać: AKTYWACJA OFFICE 365. W treści maila prosimy o wpisanie imię i nazwisko osoby, która ma posiadać nowe konto oraz numer ewidencji. Numer ewidencji można uzyskać u drużynowego lub u Administratora Hufca.

W przypadku problemów podczas korzystania z TIPI, należy zgłosić nieprawidłowości Administratorowi Hufcowemu również na adres: ewidencja@czechowice-dziedzice.zhp.pl.

Aby zalogować się do nowego systemu, należy wejść na adres: https://tipi.zhp.pl. Następnie wybrać opcję: „Zaloguj używając konta Microsoft”.

Instrukcja do TIPI: tutaj.

Dokumenty do pobrania:

Polecenie przetwarzania danych osobowych

Zobowiązanie osoby, której polecono przetwarzanie danych osobowych