UMOWA WOLONTARIACKA

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

DOKUMENTY RODO

Klauzula RODO

DOKUMENTY CZŁONKOWSKIE

Zgoda na przynależność – docx

Zgoda na przynależność – pdf

Deklaracja członkowska – docx

Deklaracja członkowska – pdf

DOKUMENTY TIPI

Polecenie przetwarzania danych osobowych

Zobowiązanie osoby, której polecono przetwarzanie danych osobowych

ZATWIERDZANIE WYCIECZEK I BIWAKÓW

Regulamin

Karta wycieczki/biwaku – docx

Karta wycieczki/biwaku – pdf

ZATWIERDZANIE IMPREZ

Regulamin

KALENDARZ PROGRAMOWY

Kalendarz

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

Regulamin

Protokół wypożyczania sprzętu – docx

Protokół wypożyczania sprzętu – pdf

ODZNAKA INSTRUKTORSKA – LIŚĆ DĘBU

Regulamin

BAZA OBOZOWA W PODLESICACH

Regulamin

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Wniosek o otwarcie próby – docx

Wniosek o otwarcie próby – pdf

Program próby – docx

Wniosek o zamknięcie próby – docx

Wniosek o zamknięcie próby – pdf

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA

Regulamin

Meldunek – docx

Meldunek – pdf