1 SZCZEP HARCERSKI PÓŁNOC

Komendant: phm. Stanisław Londzin

2 SZCZEP HARCERSKI CHMURA

Komendant: phm. Mikołaj Piórko

SZCZEP ZUCHÓW I HARCERZY BRATNIE ŻYWIOŁY

Komendant: phm. Klaudia Kubik