ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Szef: phm. Mikołaj Piórko – mikolaj.piorko@zhp.net.pl

pwd. Aleksandra Bartoszek

pwd. Maciej Bajkowski

sam. Julia Rataj

ćw. Piotr Boroń

ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

Szefowa: phm. Monika Kalita – monika.kalita@zhp.net.pl

hm. Marzena Malina

phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła

phm. Barbara Podolak

ZESPÓŁ PROMOCJI I INFORMACJI

Szefowa: phm. Anna Mazur – mazur.anna@zhp.net.pl

pwd. Jakub Kuś

GOSPODARZ HUFCA

dh Justyna Tworek

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Szef: pwd. Szymon Puzoń – szymon.puzon@zhp.net.pl

dh Justyna Tworek

sam. Julia Rataj

ćw. Mateusz Malina

dh Łukasz Krywult

dh Dawid Gawor

dh Marcin Czylok

KOMISJA HISTORYCZNA

Szef: hm. Marian Hankus – marian.hankus@zhp.net.pl

hm. Jan Malina

pwd. Jacek Cwetler

pwd. Szymon Puzoń