Dzień Bohaterów Hufca

Regulamin DBH:

1. Organizatorem DBH jest Zespół Programowy Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

2. Cel:

– kształtowanie wspólnoty hufca w oparciu o nadrzędne wartości harcerskie,

– przybliżenie członkom hufca postaci Olgi i Andrzeja Małkowskich – Bohaterów Hufca,

– utrzymanie ciągłości w działaniu i kultywowaniu tradycji hufca.

3. Odbiorcami wydarzenia są wszyscy członkowie Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice.

4. Termin: 15-16 stycznia 2021 r.

5. Miejsce i forma: DBH odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej hufca oraz powszechnie dostępnych narzędzi online. Wydarzenie odbędzie się w całości w formie zdalnej.

6. Jak wziąć udział?

Począwszy od 11 stycznia 2021 r. (tj. poniedziałek) należy zapoznać się z publikowanymi przez Zespół Programowy na stronie hufca informacjami. Zdobyta wiedza umożliwi uczestnikom udział w quizie wiedzy, którego link udostępniony zostanie 15 stycznia 2021 r. (tj. piątek). Quiz należy wypełnić najpóźniej do 17 stycznia 2021 r. do godz. 23:59.

Udział w quizie wymaga udostępnienie następujących danych: Imię, Nazwisko, pion wiekowy, jednostka/zespół/lub inna grupa działająca w hufcu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Za pozytywne zaliczenie zadania końcowego, każdy uczestnik DBH otrzyma pamiątkową plakietkę!

7. Od czego zacząć?

link – https://www.canva.com/design/DAESvtTufTs/UCfmgjzcSQl-LOhChxjvzA/view?utm_content=DAESvtTufTs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

POWODZENIA !

Czuwaj !