Finansowe zakończenie roku i dyżur

Zbliża się koniec roku 2020, a co za tym idzie? Wszelkie rozliczenia księgowe. Dlatego są obowiązujące zasady:

  • do 15.12 można robić zakupy zarówno gotówkowe jak i na przelew, po tym terminie nie będzie już można rozliczyć faktur. Kolejne zakupy będzie można robić od nowego roku. Wynika to z tego, ze musimy rozliczyć cały rok i potrzebny jest na to również czas, aby wszystko się zgadzało. 
  • ostatni dyżur druhny Skarbnik również odbędzie się 15.12 o godzinie 17.30 i do tego dnia należy rozliczyć się z wszystkiego, z dotacji, z zaliczek i akcji zarobkowych.
  • przypominamy o opłacaniu składek i informowaniu druhnę Skarbnik o tym, kto ma dane wprowadzone do TIPI.