Wigilijki instruktorskie

W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej była konieczna zmiana formuły z tradycyjnego spotkania opłatkowego dla kadry naszego hufca na rzecz wigilijek instruktorskich w środowiskach.

Zespół Programowy naszego Hufca zaprasza w dniu 21.12 (tj. poniedziałek) w godzinach wieczornych wszystkich instruktorów drużynowych, instruktorów, naszą kadrę, aby w miarę możliwości zebrać się w swoich środowiskach, według wytycznych ogólnokrajowych. Natomiast o określonej godzinie nastąpi połączenie zdalne, aby wspólnie spędzić ten świąteczny czas i… (szczegóły planu określono klauzulą tajności: ŚCIŚLE TAJNE). W związku z zorganizowaniem całego przedsięwzięcia Zespół Programowy prosi o następujące informacje:

  • czy jest możliwość dołączenia do wspólnego grona w dniu 21.12 (spotkanie przez platformę MS Teams odbędzie się około godz. 19:00);
  • jakie jednostki w środowiskach zasiądą wspólnie (prośba również o informację o skład tj. drużynowi i instruktorzy);
  • w przypadku kiedy następuje brak możliwości spotkania się w gronie środowiska, ale jest możliwość połączenia się przez MS Teams, również prośba o informację (jednostka i/lub skład osobowy).

Zespół Programowy prosi o przesłanie wyżej wymienionych informacji na maila: program@czechowice-dziedzice.zhp.pl do środy 16.12.2020.