Dokumenty uczestnika na Zlot Jubileuszowy w Podlesicach

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla uczestnika do pobrania:

karta kwalifikacyjna

załącznik do karty kwalifikacyjnej dla uczestnika niepełnoletniego

załącznik do karty kwalifikacyjnej dla uczestnika pełnoletniego

oświadczenie w dniu wyjazdu uczestnika niepełnoletniego

oświadczenie w dniu wyjazdu uczestnika pełnoletniego

warunki uczestnictwa

Dokumenty wypełnione prosimy o dostarczenie najpóźniej w dniu wyjazdu.